Tidrapportering, inklusive allt.

  • Tidrapportera enkelt och smidigt
  • Gör en budget och tidplan för projektet
  • Följ upp, analysera, fakturera
  • Få koll på flextid, frånvaro, beläggning
  • Integrera med löne- och ekonomisystem

Kom igång att prova idag »