Tidplanen

Tidplanen svarar på frågan "Vem är ledig att jobba med ett nytt projekt i nästa vecka". Kanske du vill planera tiden för enskilda nyckelindivider eller hela arbetsgrupper.

För att kunna använda sig av tidplanen på rätt sätt behöver man först ha lagt in en normaltid, det gör man på sidan Administrera>>Normaltiden.

I Tidplanen planerar du aktiviteter i tiden. Och du får återkoppling med rapporterad tid.

Du kan se dina medarbetares tidplaner men bara skapa och ändra tidplaner för andra om du är administratör.

Tidplanen finns i två versioner, den enkla och den avancerade.

Tidplanen, den enkla

 • Klicka på + Lägg till rad för att lägga till en ny rad med projekt/aktivitet
 • Fyll i antal timmar per projekt och vecka
 • Du kan välja vilka medarbetares tidplaner du vill se.
 • Du kan välja vilka projekt du vill se.
 • Du själv eller en administratör kan planera för dig.
 • Du kan välja om du vill se tidplanen per medarbetare eller per projekt.
 • Om du klickar på projektet kan du se vilka medarbetare som har tid planerat för det projektet, förutsatt att du har valt att se alla medarbetare.
Tic-Tac Mobile. Enkla tidplanen

Tidplanen, den avancerade

 • Du kan välja mellan kvartalsvy, månadsvy och veckovy.
 • Redan inrapporterad tid visas som en mörkare färgad rand i den liggande stapeln.
Tic-Tac Mobile. Avancerade tidplanen

Lägg till en ny aktivitet i den avancerade tidplanen

 • Du väljer om du vill "Räkna ut slutdatum", "Räkna ut del av arbetsdag" eller "Räkna ut antalet timmar" beroende på dina inparametrar.
 • Om det finns en budget kan du välja att visa den här.
 • Klicka på ikonen för almanackan för att välja tidsperiod.
 • Om du önskar kan du välja att spara tidplanen som preliminär.
Tic-Tac Mobile. Planera i avancerade tidplanen

Tidplanen, rapport

I tabellen ser du skillnaden mellan planerad tid och rapporterad tid. Och beläggningen i förhållande till planerad full tid (normaltid).

Tic-Tac Mobile. Rapporterad och planerad tid

Tidplanen, beläggning

Ger en översiktsbild av beläggningen för vald period.

Tic-Tac Mobile. Tidplanen, beläggning