Logga in

Jag har glömt mina inloggningsuppgifter!

Ditt användar-id kan du få av din administratör. Ett nytt lösenord kan du få dig tillsänt på inloggningssidan.

Min kollega har glömt sitt lösenord. Kan jag ge honom ett nytt?

Som Tic-Tac-administratör kan du skapa ett nytt lösenord för en medarbetare. Gå till sidan Medarbetarna, tryck på Ändra på din kollegas rad. Du kan låta det nya lösenordet e-postas direkt till honom.

Kan jag logga in med Single Sign On?

Självklart! Det finns möjlighet att logga in i Tic-Tac Mobile med ditt Google-konto, Microsoft-konto eller Apple-konto.
Förutsättningen är att du har ett användar-id i Tic-Tac som är din e-postadress.

Vill du att vi ändrar ditt användar-id till din e-postadress är det bara att du mejlar oss så ordnar vi det. När du skall logga in klickar du på länken Sign in with Google/Sign in with Microsoft/Sign in with Apple och kommer automatiskt in i systemet om du redan är inloggad i Google/Microsoft/Apple.

Hur kopplar jag ur automatisk inloggning?

Har du kryssat för rutan "logga in automatiskt" på inloggningssidan sparas dina inloggningsuppgifter i en cookie-fil i din dator. Du kan när du vill ta bort din cookie-fil. Antingen genom att längst ner på sidan "Mina uppgifter" klicka på "Klicka här om du vill stänga av den funktionen" eller manuellt genom att ta bort cookiefilen i din webbläsare (se menyvalet "internetalternativ" eller liknande i din webbläsare). Du kan också klicka på menyvalet "Byt användare" som har samma effekt.

Kan jag använda Tic-Tac med min mobiltelefon?

Javisst. Vi har appar både för iOS (iPhone, iPad) och Android (Samsung m flera).
Gå till App Store eller Google Play för att ladda ner appen.
När du loggar in från appen använder du samma användar-id och lösenord som på webbsidan.

Skriva tid och utgifter

Fälten är gråa och går inte att skriva i längre i Veckovyn. Vad är fel?

Det kan bero på flera alternativa saker:

  1. Projektet eller aktiviteten är inte aktiv längre
  2. Du är inte markerad som medlem i projektet
  3. Projektets öppettid är förbi
  4. Du har skrivit tid till projektet när det inte hade aktiviteter. I ett senare skede har aktiviteter lagts till projektet. Nu är det inte längre möjligt att skriva tid till projektet utan att först välja en aktivitet.
    (i det här fallet går du enklast till Månadsvyn och klickar på de rader som inte har ett aktivitetsval för att redigera dem så att en aktivitet väljs)
Min medarbetare har skrivit in felaktigt. Hur kan jag ändra det hon skrivit?

Som admin kan du inte ändra tid eller ett utlägg en medarbetare skrivit, men du kan byta projekt och aktivitet och du kan lägga till en korrigerande post.

I rapporten Attestera (i Rapport & Faktura) kan du redigera en rad för att byta projekt/aktivitet för raden men du kan inte ändra andra uppgifter.

Om du behöver korrigera tiden kan du gå till Skriv in tid, välj Månad uppe i vänstra hörnet (eller Annat än tid för ett utlägg) och välj "Rapportera för en medarbetare". Nu kan du lägga in en korrigerande post för medarbetaren, plus eller minus, för samma aktivitet, samma dag.

Medarbetare och behörigheter

Vi anlitar konsulter. Vi vill att de ska kunna rapportera till sina projekt men inte se våra övriga projekt. Går det?

Javisst. Gå till projektsidan och välj ett projekt du vill styra behörigheten till. Tryck på Projektmedlemmar. Här kryssar du för vilka medarbetare som ska kunna se och rapportera till projektet.

Projekt och aktiviteter

Måste man ha aktiviteter i ett projekt?

Nej, du kan ha en eller flera aktiviteter i ett projekt eller inga alls.Många tycker att det blir överskådligare att dela upp sina projekt i aktiviteter. Det blir ett slags "projekt i projektet". Finner du en uppdelning i aktiviteter som du tycker är praktisk kan du kopiera den till nya projekt du skapar.

Vi börjar få många projekt i Tic-Tac. De som är inaktuella vill vi inte ska dyka upp i menyerna. Måste vi ta bort dem?

Du kan göra ett projekt "inaktivt". Då är det placerat i"malpåse" och syns inte bland menyvalen. Du kan när som helst aktivera det igen. Gå till projektsidan och klicka på ett projekt. Välj Aktivt eller Inaktivt. Tryck Spara.

Mer om att inaktivera projekt

Rapporter

Några tidrader vill jag inte ta med i rapporten. Hur gör jag?

På sidan "Attestera" godkänner du som Tic-Tac-administratör dina medarbetares tiduppgifter. När du sedan ska göra en rapport och faktura kryssar du för att du endast vill ta med attesterade rader.

Kan jag korrigera värden inför faktureringen?

Ja, i rapporten Justera gör du just det. Du kan där lägga in justeringar av tider och kostnader. När du tar ut en rapport för att göra en faktura kan du sedan välja om du vill ha med de justerade värdena eller originalraderna.
Observera att originalvärdena aldrig påverkas. Det värde som en medarbetare angivit finns alltid kvar.

Hur kan jag få över en rapport i ett kalkylark för att göra egna beräkningar och sammanställningar?

Använder du MS Excel är det bara att trycka på knappen "Ladda ner som en Excel-fil" på Rapport-sidan. Filen du får är en vanlig tab-separerad textfil. Den kan även läsas av de flesta andra kalkylprogram samt importeras till databaser.

Hur gör jag för att återställa rader till ej fakturerade?

Om du har skapat en felaktig faktura som du har tagit bort kan tidraderna ligga kvar som fakturerade, det vill säga de är rödmarkerade. För att återställa raderna måste du göra följande:
Gå till sidan Sammanställ-->Rapport & Faktura, fyll i aktuell period högst upp, och klicka på det projektet som raderna hör till.
Välj rapporten "Alla poster under perioden-->Faktura". Klicka på "Skapa Faktura" (du kommer inte att spara någon faktura).
Klicka nu i "Återställ alla raderna till "ej fakturerade"" och tryck på "Uppdatera". Tryck sedan på avbryt!
För att du ska kunna göra en ändring kan du behöva återställa raderna till ej attesterade.

Hur gör jag för att återställa rader till ej attesterade?

Om du behöver återställa raderna till ej attesterade (så att du och dina medarbetare kan göra en ändring) gör du så här.
Gå till Sammanställ>>Rapport & Faktura. Välj den period högst upp. Klicka därefter på det projekt du vill låsa upp raderna för.
Klicka eventuellt på den medarbetare som det gäller. Välj därefter rapporten "Attestera" på vänster eller höger sida.
För att återställa raderna klickar du på "Återställ alla raderna till oattesterat".

Kan jag ladda ner mitt data?

Ja, vi tillhandahåller en webservice, ett API, som möjliggör att du laddar ner data till ditt eget system. Kontakta oss för att höra mer om de tekniska detaljerna.

Kan jag föra över informationen till ekonomisystem?

Ja, vi har exportmöjligheter till ett antal ekonomisystem och marknadens vanligaste lönesystem. Kontakta oss för mer information.

Kan jag se vilka medarbetare som inte rapporterat till mitt projekt?

Gå till Rapport & Faktura. Välj tidsperiod, välj projekt och rapporten Senast rapporterat under Medarbetar-rapporter och du får en vy över vilka som har rapporterat till projektet och vilka (projektmedlemmar) som har glömt.
Tryck på e-postadressen bredvid och skicka en påminnelse.

Rapporter och fakturor jag mailar fastnar i spam-filter? Vad kan jag göra åt det?

Rapporterna mailas från Tic-Tacs mailserver med din e-postadress som avsändare. Det kan göra att mailet behandlas som spam eftersom det inte kommer från din egen mailserver. För att säkerställa att mailen inte hanteras som spam kan du i din domänregistrering ange att Tic-Tacs mailserver har rätt att sända mail för din räkning. I ett så kallat SPF-record (Sender Policy Framework) anger du namnet på vår mailservrar. De heter mx1.complior.se och mx2.complior.se

Överföring till Fortnox

När vi gör en överföring av en faktura till Fortnox får vi följande felmeddelande "Kunde inte hitta konto, 2001304".

"Vi sänder inte någon kontoinformation med fakturan. Är det då en konfigurationsfråga i Fortnox?"

Man kan välja att skicka kontonummer från projektiställningarna i Tic-Tac, men om ni inte valt det vid överföringen så används förvalda konton i Fortnox.
Om förvalda konton inte är inställda i Fortnox så kommer detta felmeddelande att genereras.

Se över dina förvalda konton i Fortnox under Inställningar - Bokföring - Förvalda Konton.

Har du en fråga?

Du är mer än välkommen att kontakta oss!