Hantera prissättning med timprislistan

 • Hanterar timpriser för projekten på ett och samma ställe.
 • Praktiskt om du har samma prissättning i många projekt.
 • Du kan referera till timprislistan från projekt, aktiviteter och medarbetare.
 • Med timprislistan kan du hantera prisändringar. Ange ett datum från vilket det nya priset gäller och förändringen slår igenom överallt där timprislistan använts.
 • För att se vilka projekt som refererar till (använder sig av) ditt pris, klickar du på Se referenser.
Tic-Tac Mobile. Timprislistan

Välj prissättning

Det finns flera olika sätt att ange timpris i Tic-Tac och du kan välja att kombinera dem på det sätt som passar dig och ditt projekt.

 • Om det är samma timpris för alla aktiviteter i hela projektet anger du det på projektnivå. Antingen anger du timpriset direkt eller så skapar du en timprislista och kopplar den till projektet.
 • Om det är olika timpris för olika aktiviteter lämnar du timdebiteringen på projektnivå tomt och anger i stället timpriset på aktivitetsnivå. Även här kan du ange timpriset direkt på aktiviteten eller koppla en timprislista.
 • Du kan också koppla en timprislista till en medarbetare. Du lämnar då fältet timdebitering tomt och väljer alternativet Per medarbetare ur timprislistan. Kopplingen mellan timprislistan och medarbetaren görs på sidan Administrera >> Medarbetare under avancerade inställningar.
 • Avslutningsvis kan du också ange timpris per medlem i ditt projekt.

Kombinera olika timpriser

Här är ett exempel på hur man kan kombinera alla olika metoder för prissättning:

 • I vårt exempel anger vi 900 kronor som timpris på projektet. Det innebär att varje ny aktivitet som skapas för projektet får denna timdebitering.
 • Vi har en aktivitet som ska ha ett annat timpris och när vi lägger upp den aktiviteten anger vi rätt timpris på aktiviteten.
 • Vi har en aktivitet för projektledare. Vi markerar att den aktiviteten ska få timpris från timprislistan Projektledare. De personer på vårt företag som jobbar som projektledare är alla kopplade till den prislistan.
 • Vi har en person i vårt projekt som oavsett roll och aktivitet ska ha ett visst pris i detta projekt. Vi går in på fliken Medlemmar och sätter rätt timpris på medarbetaren. Detta pris gäller bara för denna person i detta projekt.