Skriva in

Vårt mål är att det ska vara enkelt att skriva in tid i Tic-Tac. Så att det blir gjort varje dag.

Du kan skriva en kommentar till varje tiduppgift. Det blir bra dokumentation som kan följa med till fakturan.

Vecko- och månadsvy är två alternativa vyer att skriva in tiden i. Du växlar mellan dem med knapparna Vecka och Månad upp i vänstra hörnet.

Skriva tid i Veckovyn

 • Veckovyn är populär bland dem som vill ha överblick över veckan och som växlar mellan olika aktiviteter fram och tillbaka under dagen.
 • Bläddra veckor framåt eller bakåt i tiden med pilarna.
 • För att lägga till en rad klickar du på den blå knappen "+ Lägg till rad".
 • Tiderna i gröna fält är attesterade och kan därför inte ändras.
 • Du ser normaltiden på nedersta raden. Den är anpassad till om du arbetar deltid.
 • Klickar du på ett aktivitetsnamn får du se mer information om projektet och aktiviteten.
 • Klicka på pennan vid sidan av tidsfältet för att skriva en kommentar.
 • Om du är administratör kan du rapportera tid för en medarbetare.
 • Du kan lätt växla mellan vecka och månad.
Tic-Tac Mobile. Skriva tid i Veckovyn

Mäta tid i veckovyn

 • Du kan mäta tiden med ett tidtagarur för varje aktivitet.
 • Du kan byta aktivitet och stoppa/starta uret när som helst.
 • Du kan skriva in en tid och därefter starta tiduret.
 • Uret visar tiden i timmar och minuter. När klockan stannas visas tiden decimalt.
Tic-Tac Mobile. Tidtagarur

Markera klart för attestering

Du kan informera din projektledare eller administratör att du är klar med tidrapporteringen för innevarande period.

Det kan vara praktiskt vid til exempel månadsslut när alla måste ha rapporterat innan fakturor kan sammanställas.

Skriv in det datum du är klar med rapporteringen till.

När du sparat datumet kan du inte längre lägga till eller ändra rader fram till och med det datumet.

Du kan, när du vill, ändra eller ta bort datumet.

Tic-Tac Mobile. Klar för attestering

Skriva tid i Månadsvyn

 • Månadsvyn visar förstås samma tidrader som de i veckovyn. Du kan fritt växla mellan vyerna.
 • Månadsvyn används till exempel när man vill rapportera flera rader till samma aktivitet, samma dag men med olika kommentarer.
 • Om du är administratör kan du rapportera tid för en medarbetare. Klicka på länken högst upp.
Tic-Tac Mobile. Skriva tid i Månadsvyn

Mäta tid med tiduret i månadsvyn

 • Tiduret här är ett alternativ till klockorna i veckovyn.
 • Passar bra för att skriva in ankomsttid och tid för slutet av arbetsdagen, när du klickar på "Rapportera tiden" räknar tiduret ut den sammanlagda tiden.
 • Du klickar på "Plocka" kommer klockslagen sparas automatiskt i kommentarfältet.
 • Du kan logga ut och in igen och tiden finns kvar. Efter 15 timmar nollställs den.
Tic-Tac Mobile. Tiduret i månadsvyn

Skriva in annat än tid

Här noterar man kostnader som ska föras till projekten.

Utlägg som medarbetaren har: Beloppet utan moms debiteras kunden. Medarbetaren ska ha tillbaka hela beloppet inklusive moms.

Milersättning: fyll i km-fältet. Eller hela formuläret (klicka på länken "Fyll i körjournal) för att få med alla uppgifter som Skatteverket kräver.

Traktamente: klicka på länken "Fyll i traktamente" för att få med alla uppgifter Skatteverket önskar ha.

Ersättningar: kompensation för till exempel jour och beredskap. Man kan skapa en ny kompensationslista, se nedan.

Försäljning, material och andra kostnader: kostnader för ditt företag eller något du säljer till kunden. Kan vara fasta priser på tjänster eller produkter. Här kan man skapa en prislista för artiklar som man säljer, se nedan. Vidare kan man välja att repetera en försäljningspost.

Tic-Tac Mobile. Annat än tid

Annan valuta

Man kan även lägga in utlägg och försäljning i en annan valuta, genom att klicka på länken "Annan valuta".

Valutakurserna uppdateras en gång per dag.

Tic-Tac Mobile. Försäljning

Hantering av kvitton

Du kan ladda upp ett kvitto som hör till din utgift. Klicka på länken "Ladda upp kvitto". Om du använder din smartphone när du laddar upp ett kvitto får du frågan om du vill "Ta bild eller video" eller "Välj befintlig".

Du ser vilka kvitton du har laddat upp i listan under "Annat än tid".

Administratören på ert företag kan attestera din tider/utgifter och se de kvitton du har lagt in i rapporten "Attestera" på sidan Sammanställ>>Rapport&Faktura.

Tic-Tac Mobile. Ladda upp kvitto

Utlägg och valbara typer av utlägg

Det kan vara en fördel att ange vilken typ av utlägg man registrerar. Inte minst om man exporterar utläggen till ett löneprogram. Utläggstypen kopplas till ett kontonummer som följer med vid exporten och styr hur utlägget hanteras i löneprogrammet.

Du kan göra en lista över utläggstyper. Formatet är två kolumner med tab-hopp emellan: konto och benämning.

Till exempel (här används utläggskoder från Fortnox Lön)

892 Utlägg, övrigt
870 Representation, avdragsgill
871 Representation, ej avdragsgill
822 Friskvårdsbidrag

Observera att tab-tecknet ska skilja kolumnerna åt, inte blankslag.

Du kan också kopiera listan från ett kalkylark, till exempel Excel, och klistra in i textrutan.

Tic-Tac Mobile. Typer av utlägg

Använda en prislista vid försäljning

Om ditt företag har många fasta priser på produkter eller tjänster kan det vara praktiskt att skapa en prislista att plocka ifrån.

Formatet är tre kolumner med tab-hopp emellan: Artikelnummer, artikelnamn, pris.

Till exempel

0339 Skruv 12.50
0340 Mutter 15.50
0341 Hylsa 125.50

Observera att tab-tecknet ska skilja kolumnerna åt, inte blankslag.

Du kan också kopiera prislistan från ett kalkylark, till exempel Excel, och klistra in i textrutan.

Tic-Tac Mobile. Prislistan

Ersättningar, jour och beredskap

I ersättningslistan anger du belopp för ersättningar för tex jour- och beredskapsersättning.

Formatet är tre kolumner med tab-hopp emellan: Benämning, konto, belop.

Till exempel:

Jour, vardag 0339 251.50
Jour, helg 0340 312.00
Resetillägg, per dag 0345 200.00
Flexersättning (Flex-) 0100 0

Observera att tab-tecknet ska skilja kolumnerna åt, inte blankslag.

Du kan även kopiera kompensationslistan från ett ett kalkylark, till exempel Excel, och klistra in i textrutan.

I exemplet används en kod (Flex-). Det medför att flexsaldot kommer minskas med det antal (timmar) medarbetaren anger. Det är användbart om medarbetaren får en kompensation för ett positivt flexsaldo. Kanske ska till exempel en del av flexsaldot betalas ut som övertidsersättning.

Tic-Tac Mobile. Kompensationslistan