Registrera en ny användare

På sidan Administrera >>Medarbetarna registrerar du dina kollegor som ska använda Tic-Tac. Alla får egna egna inloggningsuppgifter och du väljer vilken behörighet de ska.

Genom att klicka på kolumn-symbolen, som man hittar bredvid Excel-knappen, väljer man vilka kolumner som ska visas.
Som super-administratör kan du välja att se alla kolumner, medan en vanlig användare har ett begränsat urval. • Användar-id:et måste vara unikt bland alla Tic-Tac-användare. I regel är e-postadressen ett bra användar-id.
 • Anger du e-postadressen kan du sända ut lösenordet till användaren automatiskt.
 • Telefonnumret syns i medarbetarlistan för alla.

Välj rätt behörighet

 • Alla ska inte kunna ändra i projekten. Men samtidigt bra om flera än en kan.
 • En tumregel är att två personer är super-administratörer.
 • De som är projektledare eller gruppchefer blir ofta projektadministratörer.
 • Om en person ska kunna se rapporter med tid (och pengar) för alla medarbetare i vissa projekt, men inte kunna ändra i projekten, är det gruppledare - eller projektledare-behörigheten som gäller.
 • Resten är vanliga användare.
 • Har ni externa personer i projektet bör de i allmänhet vara vanliga användare. Då ser de inte projektinställningarna. Du kan välja vilka projekt de ska kunna rapportera till.

Exempel på roller och uppgifter


Super-administratör
Projekt-
administratör
Projektledare
Gruppledare
Vanlig användare
Rapportmakare

Har högst behörighet.

Kan utföra all administration i systemet.
Kan administrera
olåsta projekt, även andra än sina egna.
Kan inte administrera projekt.
Kan rapportera på och se projekt som denne är projektledare för.
Kan inte
administrera projekt.
Kan rapportera på
och se projekt som denne är medlem i.
Har lägst behörighet.
Kan registrera tid och
se sina egna uppgifter
inom projekt som denne är medlem i. Ser ej priser,
dock sina egna utgifter.
Kan ta ut rapporter
från Tic-Tac men inte göra några förändringar i systemet.
Kan administrera företagsspecifika uppgifter och medarbetare
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Kan skapa nya projekt
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Kan administrera projekt
Ja
Ja
Ja, sina egna projekt
Nej
Nej
Nej
Kan attestera
Ja, alla projekt
Ja, alla projekt
Ja, sina egna projekt
Ja, sina egna projekt
Nej
Nej
Kan registrera tid
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Kan ta ut rapporter
Ja
Ja
Ja, för sina projekt
Ja, för sina projekt
Ja, för sina egna tider och utgifter
Ja

Ändra lösenord och använder-id

 • Som administratör kan du ändra lösenord för din medarbetare genom att klicka på ändra-symbolen längst till höger.
 • Om du skiver in ett nytt lösenord kommer du att bli tillfrågad om du vill skicka det nya lösenordet till din medarbetare, förutsatt att en e-postadress finns inlagd för hen. (Både använder-id och nytt lösenord skickas).
 • Om du vill ändra använder-id för en medarbetare skickar du namnet och det nya, önskade, använder-idet till oss.

Avancerade inställningar

 • Anställningsnummer och personnummer behövs om du ska exportera underlag till ett lönesystem.
 • Fälten Arbetsgrupp, Kostnadsställe och Avdelning är till för att kunna välja grupper att ta ut rapporter för. Och för att kunna jämföra grupperna sinsemellan.
  De är fritextfält och du skapar en ny grupp genom att skriva in ett nytt värde i fältet.
 • Du kan ange datum när medarbetare börjar och slutar. Det är praktiskt när det är många medarbetare och du vill undvika felrapporteringar.


 • Välj vilken normaltid som gäller och ange i fältet Procent av heltid om medarbetaren arbetar deltid.
 • Du kan ange ett ingående flextidssaldo och från vilket datum det gäller. Det är uppgifter som kan behöva uppdateras fortlöpande, till exempel om medarbetaren får annan ersättning än ledighet för överskott i flextidssaldot.
 • Använder ni timprislistor så kopplar du önskad timprislista till medarbetaren här.
 • Ange milersättning här om ni har individuella ersättningar. Annars skriver man in ersättningen på sidan Inställningar.
 • Språk och tidzon för företaget sätts på sidan Administrera>>Företaget. Vill man ställa in språk och tidzon individuellt för medarbetaren gör man det här.
 • Medarbetaren kan själv byta språk och lösenord på sidan Administrera-->Mina Inställningar.
 • Språk och tidzon för hela företaget sätts på sidan Administrera>>Företaget.

Inaktivera medarbetare

Du kan inte ta bort ett användar-id som har tider eller andra uppgifter inrapporterade. Däremot kan ett användar-konto inaktiveras. En inaktiverad användare kan inte logga in (och debiteras inte heller företagets Tic-Tac-konto). Informationen ligger kvar i systemet och användaren kan närsomhelst aktiveras igen.

Om du vill aktivera en inaktiverad medarbetare klickar du på länken "Visa även inaktiva medarbetare" och trycker "Aktivera igen" för avsedd medarbetare.


Hantera medarbetare från ett Active Directory

Om ditt företag har ett Active Directory (AD) i Microsoft Azure, kan du med hjälp av det skapa och redigera användare i Tic-Tac.

Vi har gjort en applikation "Tic-Tac Mobile" i Azure som du kan installera från Azure-katalogen till dina "Enterprise applications".

Öppna appen och välj Provisioning i vänstra menyn. Kryssa för Automatic provisioning.
En token för ditt företag erhåller du ifrån oss

Du kan göra ett urval av användare som ska synkroniseras. Öppna Mappings och skapa regler för urvalet i Source Object Scope.