Projektdagboken

Är en samling av tre funktioner: projektdagboken, ärenden och dokument.

De hanterar information som gäller ditt projekt men som inte ryms i siffror eller kommentarer till tidraderna.


I projektdagboken skriver du löpande dokumentation.

Det bli ett slags anslagstavla eller blog.

Alla som är projektmedlemmar kan läsa och skriva.

Tic-Tac Mobile. Projektdagbojken

Du väljer om din anteckning ska behållas för dig själv (privat) eller visas bara för projektmedlemmar eller visas för alla, anslagen på startsidan.

Tic-Tac Mobile. Anteckning i projektdagboken

Ärenden

Ett ärende är en mera avancerat form av anteckningar.

Ett ärende kan du delegera, prioritera och ändra status på.

Ett ärende, till exempel en kundförfrågan, följer du tills det blir avklarat, och förlorar aldrig överblicken.

Ärendet kopplas till ditt projekt och, till skillnad mot ett mail i någon annans mailkorg, kan du alltid ta del av det och se vad som sagts till kunden.

Ärendet ligger kvar i listan till det är Avslutat eller Fullbordat.

Tic-Tac Mobile. Ärendahantering

När du har skrivit in ditt ärende kan du välja att e-posta det.

Du kan även passa på skriva in din tid på en gång genom att klicka på den gröna knappen "Skriv in tid"

Tic-Tac Mobile. Nytt ärende

Du kan lätt följa vad som har sagts i ett visst ärende.

Dokument

Filer kan laddas upp till Tic-Tac och sparas i projektets mapp.

Tanken är att man här kan lägga arbetsdokument som behövs under projektets gång.

Tic-Tac Mobile. Ladda upp dokument