Att hantera kundinformation

 • Information om kunden, uppdragsgivaren, kan du alternativt ange direkt i projektet.
 • Men har du många projekt där samma kund förekommer, finns det fördelar att använda kundregistret
 • Kundregistret säkerställer att kundnamn och kundnummer är unika.
 • Du kan importera kundinformationen från ditt ekonomisystem. Om du sänder fakturaunderlag till ditt ekonomisystem underlättar det om du har överensstämmande kundinformation.
 • Du kan kombinera att ha kundinformationen i projekten och i kundregistret.
 • På så vis kan du börja att använda kundregistret gradvis och successivt föra över kundinformationen från projekten.

Kundregistret

 • Kundregistret når du via Administrera >> Kunder.
 • Kundregistret kan med tiden bli omfattande. Därför är det sök- och sorterbart.
Tic-Tac Mobile. Kundregistret
 • För du muspekaren över info-ikonen så ser du vilka projekt som refererar till kunden
Tic-Tac Mobile. Projekt som refererar till kunden

Välj vilka kolumner som skall ingå i listan

 • Genom att klicka på kolumn-symbolen väljer du vilka kolumner som visas i listan i kundregistret.
Tic-Tac Mobile. Kundregistret, välj kolumner att visa

Sök och filtrera kunder

 • Filtrera-funktionen söker i alla fält för kunden, inte bara kundnamnet.

Lägga in en ny kund

Du kan lägga in kunder på flera sätt:

 • Genom att trycka på Skapa ny kund och fyll i formuläret
 • Föra över kundinformationen från något av dina projekt.
 • Importera kunder från ditt ekonomisystem.

Kundinformation

Kundnamnet och kundnumret är unika för varje kund.

Några fält som kan behöva en förklaring
 • Global Location Number, GLN: Ett nummer som identifiear mottagaren vid skickade av e-faktura
 • Leveranssätt för fakturan: Det sätt som kunde föredrar att ta emot fakturan på.
 • Särskilt bankkonto och Betalningsvillkor: om den här kunden ska ha annan betalningsinformation än vad som är angivet som standard för ditt företag.
Tic-Tac Mobile. Kundinformation i kundregistret