Använda vårt api

  • Med api:et kan du både läsa data från, och skriva till, Tic-Tac. Det ger stora möjligheter att skapa egna sammanställningar och integrera med egna system. Men det kräver vissa IT-kunskaper.
  • Du behöver en api-kod för att läsa och skriva data. Den kan utfärdas till dig som är super-admin
  • Det är fritt att prova api:et under 30 dagar. Att använda det i produktion är förenat med en avgift. Kontakta oss för en prisuppgift

Här kan du läsa om vårt api i detalj: Dokumentation för vårt api