Administrera Tic-Tac

Som super-administratör har du till gång till sidorna där du gör inställningar som gäller företaget.

Företagsinställningar

Värdena på sidan Administrera>>Företaget används när du skapar rapporter och fakturor.

Tic-Tac Mobile. Företagsinställningar

Programinställningar

 • Valet av språk/land styr vilken grundvaluta som används.
 • Medarbetarna kan välja språk och tidzon individuellt på sidan Administrera>>Mina uppgifter.
 • Påminn dina medarbetare om att tidrapportera. Välj med vilket intervall ett påminnelsemail ska sändas ut till de som inte tidrapporterat.
 • Spärrdatumet hindrar tidrapportering bakåt i tiden. Den här gränsen flyttar du successivt fram.
 • Du kan här också välja att koppla ur vissa funktioner i Tic-Tac om ditt företag har valt att bara använda en enklare funktionalitet.
 • Du kan alltid lägga till funktionerna igen i ett senare skede.
Tic-Tac Mobile. Programinställningar

Normaltiden

På sidan Administrera >> Normaltiden lägger man in den förväntade, normala, arbetstiden i företaget.

Den skiljer sig ofta mellan företag beroende på policy för arbetstid, klämdagar, halvdagar etc.

 • Normaltiden är den förväntade arbetstiden i företaget.
 • En gång om året behöver en superadministratör fylla i normaltiden.
 • Det går till exempel att ställa in att arbetstiden är kortare på sommaren.
 • Normaltiden används till beräkningen av flextidsaldo och debiterbarhet. Och till beräkningen av hur många kalenderdagar en aktivitet tar i Tidplanen.
 • Dessutom visas den som orientering på vissa inmatningssidor.
 • Om du har en medarbetare som är ledig en viss dag i veckan kan du skapa en egen normaltid för henne. Och namnge den till exempel "Ledig fredagar".
 • Det går att skapa upp till tio olika normaltider.
Tic-Tac Mobile. Normaltiden

Vårt konto

"Bränslemätaren" anger hur många dagar det är kvar på företagets Tic-Tac-abonnemang.

När ditt abonnemang är igång kommer dina abonnemangsavier, som sänds ut en gång i kvartalet, vara tillgängliga här.

Om abonnemangsperioden närmar sig sitt slut, får du som superadministratör en påminnelse när du loggar in.

Tic-Tac Mobile. Vårt konto